Výkup papíru

Výkup papíru

Vykupujeme noviny, časopisy, letáky a další druhy papíru.

Lepenka

Deinking

Škola mix

Výkup papíru

Recyklace papíru

Nevyhazujte papír do komunálního odpadu. Je možné ho recyklovat.